Odaberite jezik:

Croatian English French German Italian

Kontakt

Crveni križ Kantona Sarajevo
Nedima Filipovića br. 11
71000 Sarajevo
tel:
+ 387 33 659 862
+ 387 33 659 867
fax:
+ 387 33 659 859
http://www.ckks.ba/
e-mail: info@ckks.ba

Crveni križ PDF  | Ispis |  E-mail
Dobro došli na Web stranicu Crvenog križa Kantona Sarajevo.

Crveni križ Kantona Sarajevo je udruženje - humanitarna, dobrovoljna, neprofitna organizacija, ima svojstvo pravnog lica i  konstituisana je u skladu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj 28/06.) – osnivački akt, prema kojem imamo poseban status i uživamo posebnu zaštitu i brigu organa i tijela Kantona Sarajevo.

Crveni križ Kantona Sarajevo, djeluje na području Kantona Sarajevo, a sastavni je dio Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.
Kao jedinstvenu organizaciju Crvenog križa, čine ga registrovane organizacije Crvenog križa općina Kantona Sarajevo, i to: Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća.

Organizacije Crvenog križa u Kantonu Sarajevo (općinske, gradska) u ostvarivanju svojih prava i dužnosti ravnopravne su u organizaciji Crvenog križa Kantona Sarajevo.
Humanitarne ciljeve i zadatke izvršava u oblasti zdravstva, socijalne politike, vaspitanja, službe traženja i zaštite prava građana, a djeluje na osnovu misije i na principima međunarodnog pokreta Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i Crvenog kristala, i to: humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti.    

U slučaju prirodnih i drugih nesreća, Crveni križ Kantona Sarajevo, kao sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja, obavlja zadatke u skladu sa zakonima, Sporazumom o saradnji sa Civilnom zaštitom i drugim propisima.
U slučaju oružanog sukoba Crveni križ Kantona Sarajevo izvršava obaveze u skladu sa Ženevskim konvencijama i preporukama Međunarodne federacije društava Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i Crvenog kristala.
 
   Mapa Sarajevo
RocketTheme Joomla Templates